RU BE

Дернович Олег Иванович

Дернович Олег Иванович - белорусский историк

19 августа 1966г

Минская область, Минский район, Минск

Историк

Белор. Дзярновіч Алег Іванавіч

Белорусский историк и издатель. Кандидат исторических наук.

Биография

В 1990 году окончил исторический факультет Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина. В 1988-1991 годах работал археологом в институте «Белспецпроектреставрация». С 1991 по 1994 учился в аспирантуре Института истории Академии наук Беларуси.

С 1994 по 2004 год работал младшим научным сотрудником Института истории Национальной академии наук Беларуси, с 2004 по 2005 год - научным сотрудником. В 2004 году защитил диссертацию на тему «Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV — першай палове XVI стст. (Сістэматызацыя і актавы аналіз)»(научный руководитель Галенченко Г. Я.). С 2005 г. - старший научный сотрудник кафедры всеобщей истории, межгосударственных и международных отношений.

В 1992, 2002, 2004 годах проходил стажировку в Варшавском университете; в 2005 г. - в Высшей школе социальных исследований (EHESS, Париж).

Научная деятельность

Наибольшее влияние на формирование исторического мировоззрения оказали Е.М. Загарульский, В.С. Кошалев, В.Н. Рябцевич, К.А. Равяка, В.А. Федосик.

Исследует историю Балтийского региона и балтийской политики Великого княжества Литовского, источниковедение истории Великого княжества Литовского и Беларуси, Метрики ВКЛ, немецкую историографию истории ВКЛ.

Основатель и главный редактор ежегодного научного альманаха «Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага»(издается с 2001, непериодически). Редактирует периодические издания «ATHENAEUM: Commentarii Historiæ et Culturae» и «ШУФЛЯДА: Часопіс Найноўшае Гісторыі».

Публикации

Книги

 • «…in nostra Livonia»: Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім i Лівоніяй у канцы XV — першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя i актавы аналіз / Алег І. Дзярновіч; [Навук. рэд. Г. Я. Галенчанка]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мн.: Athenaeum, 2003. — ISBN 985-6374-01-4.
 • Віцебска-Рыжскія акты XIII—XVII ст.: дагаворы i службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска i ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіi) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі; падрыхтаваў А. Дзярновіч. Вып. 1: Дакументы гаспадарча-гандлевыя, XV—XVI стст. — Мн.: Athenaeum, 2005. — 87 с. — (Athenaeum: commentarii historiae et culturae; т. 11). — ISBN 985-6374-14-6.
 • Нонканфармізм у Беларусі, 1953—1985 = Belarusian nonconformism: даведнік / аўтар-укладальнік А. Дзярновіч. Т. 1. — Мн.: Athenaeum, 2004. — 251 с. — (Athenaeum; Т. 9: Калекцыя «Архіў наўноўшае гісторыі»). — ISBN 985-6374-08-1.
 • Фрэскі гісторыі: артыкулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Беларусі і Цэнтральна-Усходняй Еўропы / Алег Дзярновіч. — Мн.: Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2011. — 244 с. — ISBN 978-985-500-490-6.
 • Лёс Крэва / А. І. Дзярновіч, А. А. Трусаў, І. М. Чарняўскі. — Мн.: Полымя, 1993. — 48 с. — ISBN 5-345-00625-3.

Статьи

 • Альманах «METRICIANA» — творчая пляцоўка для даследчыкаў Метрыкі ВКЛ / Алег Дзярновіч // Беларускі гістарычны часопіс. — 2005. — № 1. — С. 70—72.
 • Апошні пазітывіст: да 70-годдзя Георгія Галенчанкі / Алег Дзярновіч // Silva rerum nova: штудыі ў гонар 70-годдзя Г. Я. Галенчанкі / [укладальнікі: А. Дзярновіч, А. Семянчук]. — Вільня—Мінск: Aidai—Athenæum, 2009. — 311 с., [4] л. іл. — С. 26—33. — (Athenæm commentarii historiæ et culturæ; т. 12). — ISBN 978-9955-656-63-0.
 • Незаконны досвед: канібалізм у Вялікім княстве Літоўскім і Інфлянтах у XVI—XVIII стст. — паміж інвектывамі храністаў і досведам культурнай антрапалогіі / Алег Дзярновіч // Silva rerum nova: штудыі ў гонар 70-годдзя Г. Я. Галенчанкі / [укладальнікі: А. Дзярновіч, А. Семянчук]. — Вільня—Мінск: Aidai—Athenæum, 2009. — 311 с., [4] л. іл. — С. 84—95. — (Athenæm commentarii historiæ et culturæ; т. 12). — ISBN 978-9955-656-63-0.
 • Толькі праз крыніцы (да 70-годдзя Георгія Галенчанкі) / А. І. Дзярновіч // Беларускі археаграфічны штогоднік. — 2007. — Вып. 8. — С. 253—263.
 • Пошукі Айчыны: «Літва» і «Русь» у сучаснай беларускай гістарыяграфіі / А. Дзярновіч // Палітычная сфера. — 2012. — № 18—19(1—2). — С. 30—53. [1]
 • Жамойць і Літва / А. Дзярновіч // Наша ніва. — 22 чэрвеня 2013.

Скачать книги

«Литва» и «Русь» XIII-XVI вв. как концепты белорусской историографии
Скачать: fb2
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
© «Наши люди», 2021-2024
Сообщить об ошибке
Сообщение отправлено!
Произошла ошибка :(