RU BE

Жлутко Александр Анатольевич

12 сентября 1954г

Могилёвская область, Кличевский район, Заполье

Историк, Латинист, Филолог

Белор. Аляксандр Анатольевіч Жлутка

Белорусский филолог, историк, латинист, переводчик. Кандидат филологических наук (1990).

Биография

Родился в 1954 году в деревне Заполье Кличевского района Могилёвской области.

В 1983 году окончил факультет иностранных языков Львовского государственного университета по специальности «Классическая филология». В 1985—1988 годах учился в аспирантуре при Институте литературы Академии наук Беларуси. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Латинская литература Беларуси эпохи Просвещения» (научный руководитель — д.ф.н. А. И. Мальдис).

Научные стажировки в архивах и библиотеках Рима и в Ватиканском апостольском архиве при поддержке Центра европейских исследований и контактов и Римского университета «La Sapienza», в Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине, в архивах и библиотеках Риги по межакадемическому обмену, по Кассе имени Юзэфа Мяновского в архивах и библиотеках Варшавы и Кракова, в Ягеллонском, Варшавском, Белостокском, Вроцлавском и Познаньском университетах.

8 ноября 2020 года во время протестных акций в Беларуси был задержан за участие в марше, осуждён на 10 суток ареста. Спустя две недели руководство Института истории НАН РБ не продлило с ним контракт.

Супруга — филолог Жлутко Мария Ярославовна.

Трудовая деятельность

В 1988—1994 годах работал в Институте литературы Национальной академии наук Беларуси и Национальном научно-просветительском центре имени Франциска Скарины, исследовал латинскую письменность Беларуси ХІІІ–ХІХ вв. С 1994 года работал в Институте истории НАН Беларуси: 1994—2005 гг. — старший научный сотрудник отдела специальных исторических наук, 2005—2013 гг. — старший научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени, с 2014 года — старший научный сотрудник отдела источниковедения и археографии.

Преподавал в различных белорусских учреждениях: Витебский государственный медицинский университет, Белорусский институт культуры, Белорусский гуманитарный лицей, Пинская духовная семинария имени Фомы Аквинского.

Научная деятельность

Занимается изучением латинских письменных источников по истории Беларуси ХІІІ–ХІV вв., проблемами палеографии и дипломатики латинских источников, исторической ономастики, ранней историей христианства на белорусских землях. Автор более 50 научных публикаций, ряда переводов с латинского и древнегреческого языков.

Диссертация

Жлутко А. А. Латинская поэзия Белорусской эпохи просвещения : автореферат дис. … кандидата филологических наук : 10.01.03 / АН БССР. Ин-т лит. им. Я. Купалы. — Минск, 1990. — 20 с.

Монографии

 • Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis = Міндаў, кароль Літовіі ў дакумэнтах і сьведчаньнях. — Мінск, 2005. — 135 с.
 • Метадычныя рэкамендацыі да выдання лацінскіх дакументаў ХІІІ–ХІV стст. — Мінск, 2005. — 50 с.
 • Кароткая граматыка лацінскай мовы. – Мінск, 2008. — 120 с.
 • Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага. — Мінск, 2011. — 389 с.

Разделы в коллективных монографиях:

 • Гісторыя даўняй беларускай літаратуры. Т. 1–2. — Мінск, 2006–2007 / (статьи Мікола Гусоўскі, Саламон Рысінскі, Міхал Карыцкі). — Т. 1. С. 309—357, 642—657; — Т. 2. С. 26—43.

Учебники

 • Метадычны дапаможнік па вусных тэмах па англійскай мове / Жлутка М. Я., Старадубец К. А., Жлутка А. А. — 2011.

Научные статьи

 • Апісанне земляў. З Дублінскага рукапісу ХІІІ ст. (пераклад з лацінскай мовы, каментары) // Спадчына. № 6. 1993. — С. 63—68.
 • Лацінскія дакументы па гісторыі беларускіх і памежных тэрыторый ХІІІ—ХІV ст. з былога Кёнігсбергскага архіва // Вяртанне. № 6. — Мінск, 1999. — С. 46—55.
 • Пачаткі класічнай адукацыі ў Беларусі (Х—ХІІІ стст.): Сэнс і форма // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса. — Мінск, 2007. — С. 120—139.
 • Імёны эліты каралеўства Літвы і Вялікага Княства Літоўскага 13—14 стагоддзяў у святле сучасных анамастычных даследаванняў. Спроба інтэрпрэтацыі // Your Sun Shall Never Set Again, And Your Moon Shall Wane No More. Сонца тваё не закоціцца і месяц твой не схаваецца: Зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годдзя з дня нараджэння і 50-годдзя святарства айца Аляксандра Надсана. — Мінск, 2009. — С. 65—72.
 • Да пытання аб месцы каранацыі Міндоўга (Міндава) і сядзібе першага біскупа Літвы // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы. — Мінск, 2010. — С. 97—101.
 • Полацк і выправы на ўсход у “Дзеях данаў” Сакса Граматыка // Беларускі гістарычны часопіс. — № 10 (159). — 2012. — С. 3—13.
 • Толькі Стрыйкоўскі? (Наратыўныя крыніцы пра каранацыю ў Наваградку) // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння: (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) : зб. навук. арт. — Мінск, 2013. — С. 54—65.

Награды и премии

 • Лауреат Премии имени Льва Сапеги (Польша, 2009 год).
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
© «Наши люди», 2021-2024
Сообщить об ошибке
Сообщение отправлено!
Произошла ошибка :(